18/12/17  Tin của trường  70
Đi tap huan
 18/12/17  Tin của trường  85
Bao cuoi nam
 18/12/17  Tin của trường  72
Phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  286
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Trung B.