18/12/17  Tin của trường  99
Đi tap huan
 18/12/17  Tin của trường  120
Bao cuoi nam
 18/12/17  Tin của trường  104
Phòng chống bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  315
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Trung B.